Transmissionsmaster


Transmissionsmasternes design er i de seneste år gået fra gittermaster til rørformede master. Formålet med denne ændring er at begrænse masternes visuelle indvirkning og muliggøre, at de kan placeres tæt på befolkede områder. Det nye design er allerede taget i brug i Danmark, Holland og Storbritannien.

Takket være mange års samarbejde med elværker kombineret med en højteknologisk produktionsopsætning, hvor masterne opbygges af rør, har Valmont SM en stærk markedsposition i forhold til produktionen af det rørformede design. I Danmark har Valmont SM for nyligt leveret master i det rørformede design til en 160 km lang lufttransmissionslinje.

Valmont SM har også været med til at udvikle og producere forskellige typer af testmaster for National Grid.

Monopæle og betonpladefundamenter

Monopæle anvendes i vid udstrækning som fundament for de nyeste danske lufttransmissionslinjer. Valmont SM kan levere monopæle i forskellige, passende længder. Desuden fremstiller Valmont SM overgangsstykker til monopæle og betonpladefundamenter.

Vores produktionsanlæg kan fremstille rørsektioner på længder op til 40 m, en diameter op til 6,5 m og en vægt op til 200 tons. Anlægget kan støbe betonplader med en bredde op til 3 m og en tykkelse på 90 mm.

Valmont SM råder over indtil flere halvautomatiserede svejsestationer, der sikrer effektivitet og et højt produktionsniveau samt svejsninger i topkvalitet. Valmont SM er certificeret i henhold til ISO 9001:2008 og DIN 18800-7.

Valmont SM's produktionsanlæg til fremstilling og overfladebehandling af rørsektioner hører til blandt de mest avancerede anlæg. Overfladebehandlingsanlægget er fuldautomatiseret til at løse opgaver inden for sandblæsning, metallisering og coating.

Vores langvarige samarbejde med førende leverandører inden for galvanisering betyder, at Valmont SM kan løse store galvaniseringsopgaver. Valmont SM har skabt et netværk bestående af højt kvalificerede og kompetente underleverandører og kan således påtage sig projekter, der omfatter en lang række emner.