Procesudstyr


Valmont SM har mange års erfaring inden for fremstillingen af trykbeholdere og varmevekslere.

Vores kunder kommer typisk fra offshore-branchen, olie- og gassektoren, raffinaderier, kraftværker og sukkerindustrien.

Valmont SM designer, fremstiller, trykprøver, overfladebehandler og opstiller trykbærende udstyr, som er udviklet i et tæt samarbejde med vores kunder – trykbeholdere, varmevekslere, kolonnetoppe, lagertanke og i en vis udstrækning også rørsystemer.

Det trykbærende udstyr udformes og fremstilles typisk i overensstemmelse med EN 13445, ASME VIII eller PD5500 samt i overensstemmelse med kundespecifikationer og leveres til kunder på det europæiske marked, hvor PED 97/23/EC-direktivet er gældende.

Produkterne fremstilles i en lang række materialer, der overholder kundens kvalitetskrav. Størstedelen af vores trykbærende udstyr fremstilles i kulstofstål, men vi anvender også rustfrit stål og beklædt stål, dvs. kulstofstål beklædt med Inconel 625 eller Monel 400.

Procesudstyret fremstilles på Valmont SM’s stålværksted. Valmont SM's medarbejdere er højtuddannede og vores produktionskompetencer er yderst avancerede.