Transportbånd / materialehåndtering - Anlæg og udstyr


Valmont SM er medudvikler, producent, leverandør og installatør af udstyr og komplette anlæg til håndtering af bulk gods. Komponentprogrammet omfatter transportbånd, kædetransportører, rørtransportører, elevatorer, skibslastere, stablere, rullesigter, knusere, tragtbeholdere og andre produkter til kul, kalksten, træpiller, træflis, fødevarer, bundaske, gødning, gips og mange andre materialer.

Båndtransportører er de mest økonomiske løsning til intern transport af bulk gods. Når det gælder intern transport giver båndtransportører den billigste drift og vedligeholdelse. Mange båndtransportører kører uden de store reparationer i 10-15 år, nogle endda i 20-25 år. Båndtransportører anvender mindre strøm pr. ton pr. meter end nogen anden transportform. Båndtransportører anvendes til kapaciteter fra få tons/time til 10-15.000 tons/time afhængig af båndets bredde og hastighed. En enkelt båndtransportør kan være op til 10 km lang. Overordnet set har transportbånd en lille indvirkning på miljøet og kan placeres på jorden, i tunneler, på broer eller som en del af for eksempel skibslastere og stablere.

Transportbånd fås også i specialfremstillede udgaver som rørbåndstransportører, bølgekanttransportører eller Sicon-transportører. I tilfælde hvor affald og støv skal begrænses til et minimum, eller den transporterede genstand skal beskyttes mod fugt og forurening fra omgivelserne, er de lukkede transportbånd eller Sicon-transportører et godt valg. Disse transportbåndfragter materialer i pulverform, såsom flyveaske, brændt kalk og cement, og kan desuden fungere både vandret og lodret.

Ved lodret transport kan kop-elevatoren eller bølgekanttransportøren anvendes. Bølgekanttransportøren kan fragte både vandret og lodret.

Valmont SM leverer kædetransportører og lameltransportører til løsning af specialopgaver, såsom våd eller tør slagge eller aske fra et affaldsbortskaffelsesanlæg.

Valmont SM udformer, planlægger og bygger nøglefærdige installationer til håndtering af bulk materialer, såsom kulhåndteringssystemer i kraftværker, omladning af varer i havne, minedrift i åbne brud, affaldsbortskaffelsesanlæg m.m.