Fremstilling af tårne


Valmont SM har mange års dokumenteret erfaring med at fremstille vindmølletårne til både on- og offshore-vindmølleparker.

Valmont SM råder over et avanceret og højautomatiseret produktionsanlæg til fremstilling af vindmølletårne, med et head-and-tailstock system, som sikrer en høj grad af automatisering i produktionen af sorte stål tårne.

Valmont SM har gennem årene udviklet en omfattende knowhow inden for såvel ståls egenskaber og karakteristika som svejseteknikker. Vores moderne maskinpark optimeres løbende, ligesom vores processer, svejsning og automatisering undergår konstant udvikling.

Valmont SM er kendt for sin høje kvalitet og pålidelighed, samt for sin store og fleksible produktkapacitet. Valmont SM råder over fem automatiserede head-and-tailstock produktionslinjer, der kan fremstille tårne på op til 6,5 meter i diameter og en sektionsvægt på 200 tons.