Serviceydelser og vedligehold


Baggrunden for Valmont SM’s serviceafdeling er virksomhedens historiske tilknytning til elværker. Afdelingen har omkring 30 ansatte, der primært servicerer kraftværker. Typiske opgaver kan være kontraktarbejde med maskiner, mindre værkstedleveringer og større revideringer af kraftværker:

• Inspektion
• Reparationer
• Justeringer
• Vedligeholdelse

Afdelingen kan trække på såvel teknisk som værkstedsrelateret støtte fra kollegaer i hele virksomheden, såfremt der er behov for specialviden.

Valmont SM’s service betyder, at vores personale står klar døgnet rundt til hurtig udrykning i både store og små nødsituationer.

Som kunde har du mulighed for at underskrive en serviceaftale, hvilket indebærer betydelige økonomiske og planlægningsmæssige fordele i forhold til forebyggende og løbende vedligeholdelse.