Sundhed, sikkerhed og miljø

Arbejdsmiljø

Valmont SM er OHSAS 18001-certificeret.

Virksomheden stræber efter at skabe og opretholde sikre og sunde arbejdsforhold for samtlige medarbejdere. Dette kræver en indsats fra alle i virksomheden, således at en positiv indstilling til arbejdsmiljøet udvikles og bevares.

Valmont SM har forpligtet sig til at overholde den gældende lovgivning og andre krav samt til at forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader. Valmont SM arbejder på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. Det er Valmont SM’s målsætning, at kompetencen til at håndtere forhold i forbindelse med den daglige sikkerhed og arbejdsmiljøet varetages af de individuelle sikkerhedsgrupper.ValmontSM-HSE-0103

Bæredygtighed

Valmont SM er ISO 14001-certificeret

Valmont SM har sat sig for at udvise miljømæssigt ansvar. Dette gøres gennem en fælles indsats fra alle i virksomheden, således at en positiv holdning til såvel det interne som det eksterne miljø udvikles og bevares.

Valmont SM har forpligtet sig til at overholde den gældende lovgivning og andre krav, samt til at forebygge forurening.

Miljømæssige målsætninger og politikker forvaltes af et miljøudvalg.


iso-14001