Udviklingssamarbejde

Valmont SM har langvarige relationer til store, globale kunder, hvor vi udnytter vores knowhow og kapaciteter inden for fremstilling af stålkonstruktioner til fulde. Vores kunder sætter deres lid til Valmont SM, hvad angår optimal fremstilling af konstruktioner. Valmont SM er derfor det oplagte valg, når kunder har brug for at udvikle nye kraftige og komplekse stålkonstruktioner og gennemføre pilotprojekter.

De omfattende erfaringer, Valmont SM har erhvervet sig igennem årene inden for fremstilling af forskellige konstruktionstyper til diverse brancher, har udstyret os med stærke kompetencer og evner i forhold til at føre et produkt fra udformningsstadiet til serieproduktion til.

At være den foretrukne partner, hvad angår nye stålkonstruktioner og pilotprojekter, giver Valmont SM en betydelig konkurrencefordel, idet vi opnår indgående viden om produktet, inden produktionen indledes i større målestok.

Forbindelsen mellem ingeniørvirksomhed og produktion:

ValmontSM-Co-Engineering-2
Co-engineering-ValmontSM

Alle Valmonts produkter udvikles i samarbejde mellem kundernes teknikere og Valmont SM.

Vores succes med rotorhuse til direkte drevne generatorer er baseret på en længere udviklingsproces, hvor vi i samarbejde med kunden finder frem til det optimale produktionsdesign, inden produktet sættes i produktion.

Når det drejer sig om vindmølletårne, så bliver udviklingssamarbejdet mere og mere vigtig, idet tårnenes voksende størrelse involverer nye krav til produktionen. Udarbejdelsen af de større vindmølletårne forudsætter en grundig indsigt i produktionsanlægget, eftersom et design beregnet til mindre tårne ikke kan opskaleres, uden at der tages højde for produktionsanlæg og logistik.


Olie- og gasindustrien kendetegnes ved sine mange skræddersyede løsninger, hvilket kræver, at producenterne af stålkonstruktioner leverer input til det optimale design ud fra et produktionsrelateret perspektiv.

Inden for transmissionstårne vinder nye, arkitekttegnede udformninger i stigende grad indpas. Arkitekterne har brug for Valmont SM’s hjælp til at lede dem fra tegnebordet til det endelige produkt.

Valmont SM råder over interne ingeniørkompetencer, som kan varetage udformning, konstruktion og fremstilling af systemer, i forhold til materialehåndteringssystemer og service til kraftværker.