Montage


Valmont SM har en særlig montageafdeling, der varetager montage og serviceopgaver inden for energi-, industri- og byggesektoren.

Til montageafdelingen hører et værksted, der specifikt er beregnet til præmontage af maskinkonstruktioner før den endelige montage og tests. Valmont SM udfører mekanisk montage, hydraulisk montage og elinstallation i kraner, hejsespil, bulkhåndteringsudstyr etc.

Valmont SM fungerer som leverandør af ”nøglefærdige” løsninger til kunderne og har de fornødne faciliteter til at udføre diverse kvalitets- og funktionstests af det færdige produkt. Vi fremstiller kraner og ankerspil med en trækkraft på op til 600 tons.