Valmont SM A/S

Valmont SM A/S fremstiller og medudvikler kraftige og komplekse stålkonstruktioner til mange forskellige brancher, herunder vindkraft, offshore olie- og gasproduktion, transmissionstårne og materialehåndteringssystemer.

Unikke kompetencer og knowhow opbygget gennem flere årtier gør Valmont SM til det foretrukne valg, når der skal fremstilles tunge komplekse stålkonstruktioner.

Valmont SM’s aktiviteter bygger på vores evne til at udvikle og udforme løsninger sammen med vores kunder, iværksætte avanceret ordreproduktion af komplekse stålkonstruktioner med elektroniske og hydrauliske anordninger og tilbyde en højt automatiseret produktion for mere modne produkter.

ValmontSM-Organization

Virksomheden har en tostrenget produktionsstrategi med både serie- og ordreproduktion. Produktionen er opdelt i specialiserede værksteder. Udover vores eget produktionsanlæg benytter vi os af underleverandører, hvilket gør vores produktionskapacitet yderst fleksibel.

Ikke desto mindre er det vores højtkvalificerede medarbejdere med omfattende knowhow, der udgør Valmont SM’s rygrad. Ved kontinuerligt at arbejde på forskellige projekter styrker og forbedrer virksomheden sin interne knowhow.

Valmont SM har en flad organisationsstruktur, hvilket skaber en virksomhedskultur med decentraliserede og hurtige beslutningsprocesser.

Valmont SM fokuserer på at sikre hver enkelt medarbejders maksimale engagement i projekterne. Salg og projektstyring administreres af vores erfarne ingeniører og teknikere, hvorimod produktion og montering udføres af uafhængige teams.